bye bye heaven la done dan so nice try bye toady en cai bye bye heaven la done dan so

heaven is gay gay one
lesli en lesli one
straigth en straight one
all together
en
not
bye toady en cai
nice try
bye bye
1 april